Zarząd

Robert Szczęsny – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rolniczych AGRONOM


Wojciech Jermacz – Zastępca Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rolniczych AGRONOM


Przemysław Zyskowski – Skarbnik Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rolniczych AGRONOM