O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Doradców Rolniczych "Agronom" powstało z potrzeby utworzenia wspólnego forum do wymiany poglądów i wypracowania jednolitego planu działania w kierunku zwiększenia roli zawodu doradcy rolniczego, utrzymania wysokiego poziomu współpracy z instytucjami rządowymi oraz zachowania wysokiego poziomu profesjonalizmu i etyki naszego zawodu.

Jednym z głównych celów statutowych jest integrowanie środowiska doradców, toteż regularnie organizujemy szkolenia zawodowe, które umożliwiają nam zarówno podnoszenie kwalifikacji, jak i wymianę doświadczeń.

Staramy się mieć realny wpływ na tworzenie prawodawstwa wiążącego się bezpośrednio z realizowanymi przez nas działaniami, toteż aktywnie uczestniczymy w posiedzeniach komisji sejmowych oraz na bieżąco monitorujemy działalność instytucji rządowych w branży rolniczej.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Polskie Stowarzyszenie Doradców Rolniczych AGRONOM